Van mikroműanyag a magyar ivóvízben? Íme, a MaVíz álláspontja


Van mikroműanyag a magyar ivóvízben? Íme, a MaVíz álláspontja

A Magyar Víziközmű Szövetség reagált a mikroműanyagokkal kapcsolatban megjelent sajtóhírekre.

A MaVíz, a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a magyarországi ivóvíz presztízsének megóvása érdekében tett intézkedéseit.

Hazánkban a szolgáltatott ivóvíz eredetét tekintve, 96 %-ban felszín alatti vízbázisokból származik, amelyet a szolgáltatók az általuk karbantartott hálózatokon keresztül juttatnak el a fogyasztókhoz. Ahogyan ezekbe a vízbázisokba az esetlegesen a felszíni vizekben fellelhető hormon és gyógyszermadarvényok sem jutnak le, úgy a Szövetség álláspontja szerint a mikroplasztik részecskék sem tudnak az ivóvíz kitermelési helyének közelébe kerülni, hiszen a felszíni vizeink, illetve ezek a vízbázisok nem érintkeznek egymással.

Fontos megjegyezni azonban azt a tényt, hogy annyira újkeletű a mikroműanyaggal való szennyezés kérdése az ivóvízzel kapcsolatban is, hogy jelen pillanatban még nem állnak rendelkezésre olyan egzakt mérési módszerek, amelyek egyértelműen és számszerűsítve adnának információt a vizek mikroműanyag tartalmáról, mint ahogyan arról sincs még egyértelmű információ, hogy a mikroműanyagok jelenléte a szervezetben milyen hatással bír. Fontosnak tartjuk a témával való foglalkozást, azt, hogy felhívjuk a figyelmet a műanyagszennyezés veszélyeire és a műanyaghasználat csökkentésére, azonban a pontos és hiteles információk nélküli hírek megjelentetése a hazai, jó minőségű csapvíz iránti bizalom elvesztését eredményezheti. A Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az Európai Uniós előírásoknak és jogszabályoknak, minőségét tekintve pedig kiemelendő, hogy hazánkban a csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.

A Magyar Víziközmű Szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a hatalmas PET palack felhasználásnak már most érezhető a természetkárosító hatása és ez a helyzet csak fokozódni fog a jövőben. Fontos, hogy szemléletváltással, környezettudatos magatartással próbáljunk megelőzni azt a katasztrófát, amely előbb utóbb várhatóan be fog következni, ha nem figyelünk és nem óvjuk környezetünket és vízbázisainkat.

A csapvíz fogyasztásával sokat tehetünk magunkért és környezetünkért! Miért is?! Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a környezettudatosság, a műanyagmentes élet! A csapvíz kiváló megoldás szomjunk oltására, hiszen fogyasztása környezetbarát, ugyanis nem használunk általa sem PET palackot, sem bármi más egyszer használatos műanyagot.

Kép forrása: Sohel Patel/pexels.com

knauf banner Hirdetés
élj maradéktalanul Hirdetés